Bestuur

Samenstelling van het huidige bestuur:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Arno Messing
voorzitter@walburgis.nl
bijz: algemene zaken, beheer Gildegebouw en contactpersoon algemeen

Secretaris:
René Benen
secretaris@walburgis.nl
commandant@walburgis.nl
bijz: commandant, contactpersoon muziekbands en contactpersoon kermisexploitanten.

Penningmeester:
Peter Hettinga
penningmeester@walburgis.nl
bijz: financieel beheer, contactpersoon leveranciers, inzameling oud-ijzer en vice-voorzitter schutterskring de Achterhoek.

Algemene bestuursleden:

Erik Gebbink
erikgebbink@walburgis.nl
bijz: 2e penningmeester, ledenadministratie, contactpersoon Tamboerkorps, lid Tamboerkorps

Ralf Scholten
ralfscholten@walburgis.nl
bijz: 2e secretaris, contactpersoon vendelkorps en vendelofficier

Harald te Duits
haraldteduits@walburgis.nl
bijz: Algemeen bestuurslid