Lid worden van de vereniging

Beste inwoner van Netterden,

Wij hebben vernomen dat je misschien lid wil worden van Gilde St. Walburgis uit Netterden.

Om lid te kunnen worden moet je 6 jaar en ouder zijn en wonend in Netterden.

Het lidmaatschap houd in dat je actief kan deel nemen aan evenementen van het Gilde zoals het vogelschieten tijdens de kermis maar ook is het mogelijk, maar niet verplicht, dat je in uniform mee loopt tijdens optredens van onze schutterij (dit in overleg met het bestuur).

 

Om aan het Koningschieten te mogen deelnemen, moet men eerst 3 jaar lid zijn en 18 jaar en ouder zijn.

De contributie is in het jaar 2016 door de leden vastgesteld op (ingaande vanaf 01-01-2017):

  • € 45,- per jaar voor leden van 18 jaar en ouder;
  • € 22,50 per jaar voor jeugdleden van 16 t/m 17 jaar;
  • Jeugdleden van 6 t/m 15 jaar hoeven geen contributie te betalen.

De contributie wordt door de penningmeester via automatisch incasso afgeschreven.

Je hebt dan nog weer 30 dagen de mogelijkheid om het geld terug te boeken als je het niet eens bent met de afschrijving.

Mocht je interesse hebben om lid te worden dan verzoek ik je onderstaande bon volledig in te vullen en terug te sturen naar ondergetekende.

Heb je vragen bel gerust.

Inschrijf formulier / Doorlopende machtiging