Officierenkorps

Het huidige officierenkorps betaat uit

  1. Commandant;
  2. Vendelcommandant;
  3. 2 officieren.

Commandant:
René Benen
commandant@walburgis.nl

1e officier:
Jos Braam

2e officier:
Michel Bleumer

Vendelcommandant:
Ralf Scholten
ralfscholten@walburgis.nl
bijz: Bestuurslid, contactpersoon vendelkorps

Commandanten en officieren behoren ook tot het Kader.