Algemene ledenvergadering 2013

Op vrijdag 1 maart as. is weer de Algemene ledenvergadering van het St, Walburgis Gilde,

Op deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde- en te voeren beleid.

  • Locatie: het Gildegebouw;
  • Aanvang: 20.30 uur;
  • Toegankelijk: alleen voor leden van het St. Walburgis Gilde

Lees verder→

Geef een reactie