Bijeenkomst Schutterskorps

Vrijdag 7 december is op uitnodiging van het bestuur het Schutterskorps bij elkaar gekomen om samen te brainstormen over de toekomst visie van de Schutters.

Op deze bijeenkomst is het tot een gezamenlijke visie gekomen en het traject besproken  waarop nu het bestuur aanzet is.
Nu inventariseren en deze bijeenkomst snel een vervolg geven.

Wordt vervolgt!!

Presentielijst bijeenkomst 7 dec. 2012