Commandanten bijeenkomst Kring de Achterhoek

2013-03-14 21.10.16Donderdagavond 14 maart 2013 zijn een groot aantal commandanten van leden van Kring de Achterhoek op bezoek geweest in ons Gildegebouw.
Dit na aanleiding van de federatieve ontmoetingsdag die wij in 2009 mochten organiseren.

Die dag was er een workshop voor commandanten over het doen en laten op concoursen.
Hier kwamen vele gebruiken en rituelen, die de verschillende verenigingen hanteren, ter sprake.

Tijdens de laatste kringvergadering, wilden enkele leden, hier een vervolg op hebben.

Wij als St. Walburgis Gilde hebben direct ons Gildegebouw beschikbaar gesteld voor deze bijeenkomst.
Deze avond werd ingeleid door onze eigen kringcommandant Dhr. Theo Vonk en later op de avond verder geleid door de kringcommandant van Kring de Liemers Dhr. Theo Kloppenburg.
Beide heren werden ondersteund door Dhr. Jan Gies van het jurycollege, onderdeel van de Gelderse Federatie St. Hubertus.

Wat deze avond naar voren kwam was, dat tijdens concoursen het “afleveren” van het koningspaar2013-03-14 21.10.39 vaak een probleem is.
Hoe loop je naar de eretribune zonder, andere verenigingen die aan het defileren zijn, te dwarsbomen.
Aan wie draag je het koningspaar over bij de eretribune.
Moet je eigen vereniging dan op eerste rust blijven staan of mogen ze in tweede rust.
Er werd hier door de verschillende verenigingen vaak anders tegen aan gekeken.
Wat vooral naar voren kwam was dat er door de grote aantallen deelnemers er vaak tijdgebrek was en dat men graag opschieten wou.
Ook moesten de verschillende rituelen niet te lang duren i.v.m. de tijd.

Ook de titel beste commandant werd behandeld.
Waar kijkt de jury naar en op welke punten letten ze vooral.
Hier werd ook de presentatie bij de erewijn goed doorgenomen.
Ook wanneer de jurering van de correctste groep was werd behandeld.

Na de pauze werd het groeten door de commandant behandeld.
Ook hoe men met het defileren kon groeten of evt. moest lopen of commando’s geven.
Ook hierbij werden de jury momenten aangegeven.
Een aantal mensen werden naar voren gehaald om hun groet of commando’s voor te doen.
Er kwam hier veel discussie in los en daaruit bleek dat velen het net weer iets anders deden als anderen.
Ook werden er nog verschillende instructieboeken vanuit het leger, c.q. marechaussee doorgebladerd.

De eindconclusie was dat iedere vereniging zijn eigen gebruiken en rituelen heeft en die ook moet behouden, maar dat men wel veel van elkaar kan leren.
Als iedereen alles hetzelfde doet is het ook niet meer leuk, want dan is alles heel eentonig.

Al met al een leerzame avond!

Laat een reactie achter