Geslaagde Knollenkermis 2012

Op 6 en 7 oktober jl. was weer de jaarlijkse Knollenkermis in Netterden.

de zaterdagavond was een gezellige geslaagde avond met de band Backedge Soul Train in het Gildegebouw.

Vooraf heeft de Schutterij en Fanfare eerst een rongang gemaakt door het dorp en bij binnenkomst in het Gildegebouw is Erik Gebbink in het zonnetje gezet, omdat hij na 24 jaar stopt als Tamboer bij het Tamboerkorps.
Erik bedankt voor al die inzet die jaren en wensen hem veel succes bij zijn bestuurstaken.

Ook kunnen wij met trots vermelden dat bij het Vendelierskorps 2 nieuwe aspirantjes zijn begonnen met vendelen.
Het Vendelierskorps bestaat dan nu ook uit 18 Vendeliers.

Het weekend hebben we afgelopen zondagmiddag afgesloten met ’s morgens een H.mis voor de leden en overleden leden van muziekvereniging Fanfare Concordia met daar aansluitend een kranslegging op het kerkhof.

Op het kerkplein werdt daarna een vaandelhulde gegeven voor alle aanwezigen.

Na de rondgang is de Schutterij naar het Gildegebouw getrokken waar ’s middags nog gezellig werdt nagezeten.

Al met al kijken wij als vereniging terug op een geslaagde Knollenkermis en op naar Knollenkermis 2013!