Gildezilver

Het Gildezilver van Netterden bestaat uit meerdere voorwerpen. Het oudste zilver is geschat op begin 1500 (zie afbeelding)deze is gemaakt als schild, achterwaarts gebogen, in welke buiging een beeldje van de Patrones Walburgis (Walburga) is aangebracht met daarboven in Gothische letters “Dit is sàta Volbrech”. In het andere zilver staat het jaartal 1688. Op dit zilver is de leeuw met de 7 pijlen afgebeeld wat weer de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden moet uitbeelden.

Een ander onderdeel van het Gildezilver zijn de Koningsschilden met alle Koningen van het Gilde uit Netterden. Net zoals bij het Gildeboek kun je aan het zilver zien in welke tijd het zilver dateert, maar ook hoe rijk het Gilde was. Hoe rijker, hoe meer het zilver was versierd en in slechte tijden is het zilver weer iets soberder. Verder is bekend dat van Gildezilver attributen voor de parochie Heilige Walburgis zijn gemaakt. Dit schijnt tijdens de Tachtigjarige Oorlog te zijn gebeurd na verlies van de kerk en eigendommen aan de nieuwe Republiek. Tijdens deze periode was het Katholiekengeloof ondergronds georganiseerd en was het Gilde actief om dit mogelijk te maken in alle manieren wat in hun macht lag.