Nieuwe ere-leden St. Walburgis Gilde

Op kermis maandag tijdens de Gildemis heeft het St. Walburgis Gilde 3 nieuwe ere-leden ingehuldigd.

Hein Cent, Wim Wieggers en Wim Heister zijn door de leden tot ere-lid benoemd op Algemene ledenvergadering op vrijdag 1 maart 2013.

Dit voor hun verdiensten die zei voor de vereniging hebben verricht en in het bijzonder hun inzet in de jaren waarin niet alles vanzelfsprekend was en de vereniging maar door een kleine groep draaiend werd gehouden.

De toekomstige generaties profiteren hier weer jaarlijks van.

De leden bedanken dan ook alle ere-leden voor hun inzet.

Geef een reactie