Doel/activiteiten

Doelstelling:

Het doel van de vereniging is:

  1. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de schuttersport, het ontwikkelen, handhaven en tot bloei brengen van aloude schutterstradities en folklore in het algemeen door deelneming aan Kerkelijke, Koninklijke- en festiviteiten, het organiseren van de kermis en schuttersfeest te Netterden en het zich manifesteren in vereniging- dan wel federatief verband middels daartoe te organiseren evenementen en voorts het verschaffen van genoeglijke ontspanning aan haar leden;
  2. Het exploiteren en beheren van het Gildegebouw te Netterden met als doel het instant te houden zodat dit weer gebruikt kan worden door haar leden voor het verwezenlijken van haar doelstellingen, maar ook voor het gebruik door andere verenigingen uit Netterden, zodat het St. Walburgis Gilde hen kan helpen en ondersteunen om hun doelstellingen te verwezenlijken;
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten:

De volgende activiteiten ontpooit het St. Walburgisgilde om aan haar doelstellingen te voldoen:

  1. Het exploiteren en beheren van het Gildegebouw;
  2. Het organiseren van de jaarlijkse kermis en deze wordt in het 1e weekend na pinksteren georganiseerd;
  3. Het mede organiseren van de jaarlijkse knollenkermis, deze wordt georganiseerd 1 het weekend voor de 2e maandag in oktober;
  4. Het deelnemen aan Federatieve dagen die door de Federatie van schuttersgilden en schutterijen “St. Hubertus” wordt georganiseerd;
  5. Het deelnemen aan Kring dagen die door de Schutterskring “de Achterhoek” wordt georganiseerd;
  6. Het ondersteunen van het verenigingsleven in Netterden en omgeving;
  7. Het ondersteunen van haar eigen leden.