Lid worden van de vereniging

Beste inwoner van Netterden,

Wij hebben vernomen dat je misschien lid wil worden van Gilde St. Walburgis uit Netterden.

Om lid te kunnen worden moet je 6 jaar en ouder zijn en wonend in Netterden.

Het lidmaatschap houd in dat je actief kan deel nemen aan evenementen van het Gilde zoals het vogelschieten tijdens de kermis maar ook is het mogelijk, maar niet verplicht, dat je in uniform mee loopt tijdens optredens van onze schutterij (dit in overleg met het bestuur).

Om aan het Koningschieten te mogen deelnemen, moet men eerst 3 jaar lid zijn en 18 jaar en ouder zijn.

Mocht je interesse hebben om lid te worden dan verzoek ik je onderstaande bon volledig in te vullen en terug te sturen naar ondergetekende.

Heb je vragen bel gerust.

Inschrijf formulier / Doorlopende machtiging