Reglementen

Het huishoudelijk reglement maakt deel uit van de statuten en zijn ondergeschikt aan de statuten.

Het huishoudelijk reglement bestaat uit 3 delen.

Het huishoudelijk reglement ligt voor leden ter inzage bij de Voorzitter.
Inzage uitsluitend op afspraak.

Huishoudelijk reglement 2012-Herziening 2016

Reglement Koningschieten definitief;

Reglement Onderscheidingen St. Walburgisgilde 2012 definitief