Schutterij

De Schutterij van het St. Walburgisgilde bestaat uit meerdere onderdelen.

Het is voortgekomen uit de Compagnie die in 1855 is ontstaan.

Deze Compagnieën waren door Koning Willem II in het leven geroepen ter ondersteuning van de ordehandhaving op het verre platteland.

Hierlangs ziet u het oude Vaandel van het St. Walburgisgilde.
Hierop staat ”Vivat de Compagnie de Netterden”

De Schutterij bestaat uit:

  1. Officierenkorps;
  2. Tamboerkorps;
  3. Gildemeesters (Bestuur);
  4. Schutterskorps;
  5. Vendelierskorps.