Wat doet een Vendelier

Wat houd het vendelen nou precies in:

Vendelen (ook wel vendelzwaaien of vaandelzwaaien genoemd) is het ritueel van Vendeliers.
Vendelen is een bezigheid wanneer het vendel door bekwame, kundige handen gezwaaid wordt.
Er ontstaat dan een spel van meer dan plezier alleen, maar ook van toegewijde eerbied. In oude tijden hebben schutterijen en gilden hun kerken en dorpen beschermd tegen stropende benden en huurlegers die de dorpen platbranden en de kerken beroofden.
De Gildebroeders beschermden wat hun het dierbaarst was: hun vrouwen en kinderen, huis en haard.
En als dan het gevaar voorbij was, sloegen zij met hun vaandels een gebed om zich heen, omdat zij zo meer konden zeggen als in woorden uitdrukken.
En zo heeft eeuwen lang het zwaaien van het vaandel haar waarde behouden als meer dan alleen een traditionele betekenis.

Klassiek vendelen:

De Vendeliers van het St. Walburgis Gilde hanteren het klassieke vendelen.

Het klassiek vendelen komt waarschijnlijk van het volgende af:

Als de landsvorst de schutters van de diverse steden opriep, dienden zij zich op een centrale plaats te verzamelen. Elke schuttersgroep voerde zijn eigen vaandel en vendels mee.
Het is vrijwel zeker dat bij de aankomst de vendels neigden voor stedelijke overheden en landsvorst  bij wie de schutters zich present meldden.
Het komt waarschijnlijk voor dat uit het neigen en zwaaien van de vendels het huidige vendelen is voortgekomen, temeer omdat nu doorgaans gevendeld wordt wanneer de Gilde Koning aanwezig is: de zogenoemde vendelhulde.

video klassiek vendelen

video acrobatisch vendelen

korps acrobatisch vendelen

video instructie vendel commandant

Vendelslagen bij het St. Walburgis Gilde:

Tijdens het vendelen worden de slagen altijd in een bepaalde volgorde uitgevoerd. De volgorde is als volgt (onder de slagen staat de betekenis van deze slag):

3x links boven het hoofd
3x rechts boven het hoofd
Houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat.

3x links om de nek gooien
3x rechts om de nek gooien
Weer je geducht al zal dit ook je hoofd moeten kosten.

3x links om de buik
3x rechts om de buik
Geef aan dit werk je kracht, je lichaam, desnoods je leven.

3x links om de knie
3x rechts om de knie
Houd je leden lenig en kunt ook knielen.

3x links om beide enkels
3x rechts om beide enkels
Laat de vlag steeds draaien, maar zorg dat ze schoon en rein blijft, zoals de lelie, het symbool
hiervan (de vendelier mag nimmer met het vaandel de grond raken).

3x links om het linkerknie met het rechterbeen overstappen
3x rechts om het linkerknie met het rechterbeen overstappen
De strijd wordt hopeloos, ik val van vermoeidheid haast te neer.
De vijand probeert haar af te nemen.
De vijand drukt me diep te neer.

3x links om het rechterbeen met het linkerbeen overstappen
3x rechts om het rechterbeen met het linkerbeen overstappen
De strijd wordt hopeloos, ik val van vermoeidheid haast te neer.
De vijand probeert haar af te nemen.
De vijand drukt me diep te neer.

3x links om beide enkels
3x rechts om beide enkels
Laat de vlag steeds draaien, maar zorg dat ze schoon en rein blijft, zoals de lelie, het symbool
hiervan (de vendelier mag nimmer met het vaandel de grond raken).

3x links om de knie
3x rechts om de knie
Houd je leden lenig en kunt ook knielen.

3x links om de buik
3x rechts om de buik
Geef aan dit werk je kracht, je lichaam, desnoods je leven.
Van alle kanten word ik nu aangevallen.

3x links om de nek gooien
3x rechts om de nek gooien
Weer je geducht al zal dit ook je hoofd moeten kosten.

3x links boven het hoofd
3x rechts boven het hoofd
Houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat.

Bij iedere van voorgaande vendelslagen gaat de volgende vendelslag zowel vooraf als achteraf:

1x links onder de benen door en boven het hoofd met twee handen
1x rechts onder benen door en boven het hoofd met twee handen
De vijand probeert haar af te nemen.
Patroon van de Schutterij of Gilde, U wil ik verheerlijken en ik wil al het mogelijke doen, want hoog zijt Gij verheven.

Kleuren vaandels en hun Bijbelse betekenis:

Bij het St. Walburgis Gilde hebben de vaandels de volgende kleuren:

Kleuren en hun betekenis vanuit Gods Woord

NaamloosRood staat voor:
– Vergeving en reiniging van zonde
– Genezing (bevrijding)
– Bescherming
– Gods Liefde
– Vrede (met God = geestelijk)
– Majesteit
– Gods beloften
– Overwinning
(Tekstgedeelte: Lev. 4:1-8 / Lev. 17:10-11 / Jes. 53:4-5 / Ex. 12:7, 13 & 23/ Joh. 3:16 / Openb. 12:11 / Zach 1:8 / Openb. 19)

Naamloos 1Groen staat voor:
– Leven
– Herstel – vernieuwing
– Hoop
– Genezing (lichamelijk/genezing & innerlijk genezing/bevrijding)
– Hosanna – Genade
(Tekstgedeelte: Jer. 17:7/8, Dan 4:15,23 / Jes. 37:27 / Jes. 66:14 / Gen. 1:11 / Deutr. 32:2, II Sam. 23:4 / Openb. 22: 12 / Ez. 47:6-12 / Gen. 2:9-22 / Mat. 21:9, Mar. 11:8 / Joh. 12.13)

Naamloos 2Geel staat voor:
– Vreugde/Blijdschap
– Jezus als het licht der wereld (louter goedheid, gerechtigheid, waarheid)
– Gods Woord
– Ontmaskering
– Roeping
– Wapen in de geestelijke strijd
(Tekstgedeelte: Joh 5:35 / Ps 34:6 / Jes 60:5 / Dan. 12:3 / Openb. 21:22-26 / Psalm 84:12 / Openb. 1:16 / Micha 7:8,9 / Joh. 1:1-11 / Joh. 3:20,21 / Psalm 89:16, Psalmen 119: 105 & 130 / Jes. 2:5 / Hooglied 6:10 / Jes. 49:6 / Matt. 5:14-16 / Matt. 13:43 / Rom. 13:12 / Ef. 5:8,9)

Naamloos 3Blauw staat voor:
– De strijd in de hemelse gewesten
– De Heilige Geest
– Kracht (geestelijke)
(Tekstgedeelte: Op. 9:17 / Joh. 7:38 / Ez. 47 / Op. 22 / Hooglied 4:15 / 2 Tim. 1:7 / Ef. 3:16 / Luc. 21:49 / Hand 1:8 / Ef. 4:30 / Rom. 8:11 / I Kor. 12 / I Kor. 12:3)

Geef een reactie