Statuten

De statuten van de vereniging zoals betekend bij notariële akte, de zestiende april negentienhonderd twee en tachtig bij Notaris Henri Gerardus Franciscus Weersink ter standplaats Gendringen.

De statuten der vereniging zijn voor leden ter inzage bij de Voorzitter.
Inzage op afspraak.
info@sintwalburgis.nl