Tag archieven: wens

Een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar

Een Nieuwjaar.
Met 2012 nog vers in het geheugen het nieuwe jaar in.

Beste mensen. Er is weer een heel jaar verstreken. Een jaar met hoogtepunten en dieptepunten, ook dat hoort bij het leven, zo ook binnen onze vereniging. Een jaar waarin 4 leden tot Ere-lid zijn benoemd, het Koningschap van Michel Bleumer met een prachtige Kermis, het ontstaan van de schietcommissie, maar ook hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons lid Willy van der Heiden.

We kunnen terug kijken op een mooi verenigingsjaar. Met deelnamen aan het gemeentelijk Koningschieten. de Federatieve schuttersdag en de uitwisseling met schuttersgilde St. Hubertus uit Ulft.

Met nu nog een paar dagen te gaan is 2012 voorbij en kunnen wij ons opmaken voor een geweldig verenigingsjaar in 2013.

We willen allen die ons een warm hart toe dragen bedanken!!!

Ik wens jullie allen een gelukkig Nieuwjaar in het credo van:
Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid.

Namens het bestuur.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Arno Messing
Voorzitter St. Walburgis Gilde Netterden