Bestuur

Samenstelling van het huidige bestuur:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Arno Messing
voorzitter@walburgis.nl
bijz: algemene zaken, aanspreekpunt & beheer Gildegebouw en contactpersoon algemeen

Secretaris:
Harald te Duits
secretaris@walburgis.nl
bijz: contactpersoon muziekbands en contactpersoon kermisexploitanten.

Penningmeester:
Hendrik Braam
penningmeester@walburgis.nl
bijz: financieel beheer.

Algemene bestuursleden:

Ralf Scholten
ralfscholten@walburgis.nl
bijz: 2e secretaris, contactpersoon vendelkorps en vendelofficier

Wilco Wieggers
wilcowieggers@walburgis.nl
bijz: Algemeen bestuurslid

Menno Snelting
mennosnelting@walburgis.nl
bijz: Algemeen bestuurslid, contactpersoon vendelkorps en vendelofficier