’t Gildegebouw

Het Gildegebouw is gebouwd in het jaar 1910 als verenigingsgebouw voor het Kruisverbond in Netterden.
In 1919 is het gebouw overgedragen aan de St. Jozef vereniging uit Netterden en heet dan ook vanaf die tijd het St. Jozefgebouw.
In het jaar 1983 is het St. Walburgis Gilde gefuseerd met de St. Jozef vereniging en vanaf die tijd tot heden noemen wij het ’t Gildegebouw.

Van het Gildegebouw maken meerdere verenigingen gebruik van voor hun activiteiten.
Het is dus ook een echt verenigingsgebouw.

Wilt u gebruik maken van het Gildegebouw? Dan kunt u contact opnemen met de beheerder.

Adres:
Woldenburgseweg 1
7077 AG Netterden
Tel: 0315-386225

Eigenaar:
St. Walburgis Gilde
Woldenburgseweg 1
7077 AG Netterden
info@walburgis.nl

Beheerder:
Arno Messing
Voorzitter St. Walburgis Gilde
Tel: 06-10750867
info@walburgis.nl

Wat te doen bij calamiteiten:
Bel 112, geef aan waar je bent en wat er gebeurd is, geef je naam door.
Zorg voor uw veiligheid en dat van anderen.
Tevens dient u de beheerder hiervan ook op de hoogte stellen.

Handige telefoonnummer:
Alarmnummer:    112
Politie:                   0900-8844
Gemeente:            0315-292292