Belangrijke mededeling aan de leden!

S€PA (Single Euro Payments Area)download

Per 1 februari treed het SEPA bankieren in werking.

Dit heeft ook voor onze vereniging consequenties.
Wij moeten ons hele adressenbestand omzetten in SEPA bestand.
Ook krijgen alle leden een lidnummer.

Dit wordt in januari al gedaan en dan wordt ook een gedeelte van de contributie geïnd.

We bekijken dan meteen of alles naar behoren functioneert.
De resterende contributie wordt dan begin februari afgeschreven.

Belangrijk is dan ook de gegevens die u op uw afschrift kunt vinden:

  • Uw identieke lidnummer;
  • Ons incasso ID.

Wilt u meer weten, kijk dan op de volgende link: Rabobank.
Ook kunt u uw vraag stellen via ledenadministratie@walburgis.nl of telefoonnummer 06-13755555

 

Het bestuur

Geef een reactie